Punjabi Stories/Kahanian
ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਲ
Kartar Singh Duggal

Navan Ghar Kartar Singh Duggal

ਨਵਾਂ ਘਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਲ

ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਕਿਉਂ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ
ਨਵਾਂ ਘਰ
ਉਸ ਦੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ
ਠੇਕੇਦਾਰ
ਬਿੱਸ਼ੂ ਤੇ ਬਿੱਸ਼ੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਘੁਗੀਆਂ ਦਾ ਜੋੜਾ
ਜੱਨਤ ਨਜ਼ੀਰ
ਲਾਲੀ
ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਸਲਾ
ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੈ ?
ਦੋਸਤੀ ਰਾਸਤੀ
ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਕ