Punjabi Kavita
  

Raja Ate Usdian Ranian

ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ

ਦੂਰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਜ ਸੀ, ਕਮਲਾਪੁਰੀ । ਕਮਲਾਪੁਰੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਰਾਣੀਆਂ ਸਨ । ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਸਨ । ਮਗਰ ਦੁਰਭਾਗਵਸ਼ ਵੱਡੀ ਰਾਣੀ ਦੇ ਬਸ ਇੱਕ ਹੀ ਬਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਰਾਣੀ ਦੇ ਦੋ । ਵੱਡੀ ਰਾਣੀ ਬਹੁਤ ਭੋਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਫੁੱਟੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਸੁਹਾਂਦੀ ਸੀ । ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੋਟੀ ਰਾਣੀ ਨੇ ਵੱਡੀ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਵੱਡੀ ਦੀਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਧੌਲਾ ਵਾਲ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲਿਆ ਉਸਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਵਾਂ । ਵੱਡੀ ਰਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਗਰ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਲ ਹੈਂ, ਕੀ ਉਹ ਵੀ ਸਫੈਦ ਹੋ ਗਿਆ ? ਛੋਟੀ ਰਾਣੀ ਨੇ ਝੂਠ ਮੂਠ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵਖਾਇਆ ਅਤੇ ਬੋਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ । ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਲੇ ਲਈ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ । ਭੋਲੀ ਭਾਲੀ ਵੱਡੀ ਰਾਣੀ ਛੋਟੀ ਰਾਣੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਰਾਣੀ ਨੇ ਉਸਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬਾਲ ਚਿਮਟੀ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਕਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ । ਵੱਡੀ ਰਾਣੀ ਦੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬਾਲ ਬਾਕੀ ਨਾ ਰਿਹਾ । ਰਾਜਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁੱਝ ਕਹੇ ਸੁਣੇ ਵੱਡੀ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ।
ਵੱਡੀ ਰਾਣੀ ਰੋਂਦੇ ਰੋਂਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲੀ ਗਈ । ਇੱਕ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ, ਅਨਾਰ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਬਿੱਤੇ ਭਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਪਰੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਈ । ਉਸ ਪਰੀ ਨੇ ਰਾਣੀ ਤੋਂ ਉਸਦੇ ਰੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ । ਵੱਡੀ ਰਾਣੀ ਨੇ ਸਭ ਕੁੱਝ ਸੱਚ ਸੱਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ । ਤੱਦ ਪਰੀ ਬੋਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰ, ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਘੱਟ । ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਡੁਬਕੀ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਅਨਾਰ ਦੇ ਦਰਖਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਨਾਰ ਤੋੜੋ । ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿ ਕੇ ਪਰੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ ।
ਵੱਡੀ ਰਾਣੀ ਨੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ । ਜਦੋਂ ਰਾਣੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਡੁਬਕੀ ਲਗਾਈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਰੰਗ ਹੋਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਸਨ ਹੋਰ ਨਿੱਖਰ ਗਿਆ । ਦੂਜੀ ਡੁਬਕੀ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਜ਼ੇਵਰ ਆ ਗਏ । ਤੀਜੀ ਡੁਬਕੀ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਰਾਣੀ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਲੰਬੇ ਕਾਲੇ ਘਣੇ ਬਾਲ ਆ ਗਏ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਣੀ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ । ਨਦੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਰਾਣੀ ਨੇ ਪਰੀ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨਾਰ ਦੇ ਦਰਖਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਨਾਰ ਤੋੜਿਆ । ਉਸ ਅਨਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੀਜ ਫੌਜੀ ਬਣ ਕੇ ਫੁੱਟ ਆਏ ਅਤੇ ਰਾਣੀ ਲਈ ਇੱਕ ਤਿਆਰ ਪਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਗਏ ।
ਰਾਜ ਮਹਿਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੌਲਾ ਸੁਣ ਕਰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਅਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ । ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਕੇ ਖ਼ਬਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵੱਡੀ ਰਾਣੀ ਦਾ ਜੁਲੂਸ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ । ਰਾਜਾ ਨੇ ਤੱਦ ਵੱਡੀ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਮਹਲ ਵਿੱਚ ਸੱਦ ਕੇ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਾਰ ਛੋਟੀ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ।
ਛੋਟੀ ਰਾਣੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣ ਲਈ ਸੀ । ਉਹ ਵੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਅਨਾਰ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਹੇਠਾਂ, ਨਦੀ ਕਿਨਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗੀ । ਪਿੱਛਲੀ ਵਾਰ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਪਰੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਈ । ਪਰੀ ਨੇ ਛੋਟੀ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸਦੇ ਰੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ । ਛੋਟੀ ਰਾਣੀ ਨੇ ਝੂਠ ਮੂਠ ਵੱਡੀ ਰਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਣੀ ਨੇ ਮਹਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਤੱਦ ਪਰੀ ਬੋਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰੋ, ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਘੱਟ । ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਡੁਬਕੀ ਲਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਅਨਾਰ ਦੇ ਦਰਖਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਨਾਰ ਤੋੜ । ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿ ਕੇ ਪਰੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ ।
ਛੋਟੀ ਰਾਣੀ ਨੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਡੁਬਕੀ ਲਗਾਈ । ਜਦੋਂ ਰਾਣੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਡੁਬਕੀ ਲਗਾਈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਰੰਗ ਹੋਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਸਨ ਹੋਰ ਨਿੱਖਰ ਆਇਆ । ਦੂਜੀ ਡੁਬਕੀ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਜ਼ੇਵਰ ਆ ਗਏ । ਤੀਜੀ ਡੁਬਕੀ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਰਾਣੀ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਲੰਬੇ ਕਾਲੇ ਘਣ ਬਾਲ ਆ ਗਏ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਣੀ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ । ਜਦੋਂ ਛੋਟੀ ਰਾਣੀ ਨੇ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਲਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਤਿੰਨ ਡੁਬਕੀ ਲਗਾਉਣ ਪਰ ਇੰਨੀ ਸੁੰਦਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਡੁਬਕੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਜਾਣ ਕਿੰਨੀ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗੇਗੀ । ਇਸ ਲਈ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਈ ਡੁਬਕੀਆਂ ਲਗਾ ਲਈਆਂ । ਮਗਰ ਉਸਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ ਕਿ ਰਾਣੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਫਟੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਜ਼ੇਵਰ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਬਾਲ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਦਾਗ ਅਤੇ ਮੱਸੇ ਵਿੱਖਣ ਲੱਗੇ । ਛੋਟੀ ਰਾਣੀ ਅਜਿਹਾ ਵੇਖ ਕੇ ਦਹਥੜ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕਰ ਰੋਣ ਲੱਗੀ । ਫਿਰ ਉਹ ਨਦੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈ ਅਤੇ ਅਨਾਰ ਦੇ ਦਰਖਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਨਾਰ ਤੋੜਿਆ । ਉਸ ਅਨਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਸੱਪ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਖਾ ਗਿਆ ।
(ਅਨੁਵਾਦ: ਰੂਪ ਖਟਕੜ)

ਬਾਲ ਕਹਾਣੀਆਂ (ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ)